Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σε πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα Η/Υ, WiFi, Δομημένη καλωδίωση, Τηλεφωνικά κέντρα και CCTV

Δίκτυα Υπολογιστών

Μελετάμε, χαρτογραφούμε, αναλύουμε, σχεδιάζουμε & στην συνέχεια κατασκευάζουμε ένα πλήρως αποδοτικό και οικονομικό δίκτυο για την επιχείρησή σας.

Wifi

Η εταιρείας μας διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την μελέτη ανάλυση και κατασκευή ενός σωστού και αποδοτικού wifi

Δομημένη Καλωδίωση

Ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο της εταιρείας μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης στην εταιρείας, άμεσα και οικονομικά

Τηλεφωνικά Κέντρα

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, μελετούν της ανάγκες σας και στην συνέχεια σχεδιάζουν και εγκαθιστούν το τηλεφωνικό κέντρο που ταιριάζει πλήρως σε αυτές

Κάμερες ασφαλείας

Μελετάμε, χαρτογραφούμε, σχεδιάζουμε & στην συνέχεια εγκαθιστούμε Κλειστό κύκλωμα καταγραφής στην εταιρείας σας